AGENDA

                                                            Bijeenkomst/Workshop 

               Kerkrade

Pietershof :   Dinsdag     11  Dec 

                       13:30 uur

Kling Nullet : Woensdag 12  Dec      

                       14:00 uur

Kapelhof :     Maandag   10  Dec

                      14:30 uur