INFORMATIE

Steeds opnieuw blijkt dat het gebruik van digitale middelen, vooral de computer, voor de individuele gebruiker zeer frustrerend kan zijn. Zelfs ervaren gebruikers hebben soms een ‘computer buddy’ nodig. Alleen samen met vrienden, kennissen, naasten is het mogelijk goed gebruik te maken van ‘computers’ zonder demotiverende frustraties als ‘hij weer eens raar doet’.

‘Leuk voor Elkaar’ betekent zowel dat je er voor zorgt het zelf ‘leuk voor elkaar te hebben’ als ook, dat je het leuk maakt voor een ander. Wil een project slagen dan zal het altijd zowel over geven als over nemen moeten gaan. Zorgen voor een ander maar ook zorgen voor jezelf.

 Welke onderwerpen lenen zich voor het project?

Eigenlijk ieder onderwerp, dat uw interesse heeft en voor u leuk en nuttig is. En heus, er zijn meer mensen met dezelfde belangstelling, waarmee u samen met ons een groepje vormt, die ermee aan de gang gaat. Om u een idee te geven aan welke items zoal gedacht kan worden, hebben wij samen met mensen uit Kerkrade alvast een lijstje samengesteld:

  • Fotografie, filmen, verhalen over eigen en lokale historie (vooral de 

  • mijnen): scannen, bewerken, vastleggen,verrijken en delen met anderen

              via gezamenlijke presentaties    

             Samen spellen doen

            Zorgen voor een ander (mantelzorg), zorgen voor jezelf (zorg van elke dag)

  • Ontmoeten zoals je dat zelf wilt: ontspannen, veilig, vrijblijvend waar nodig, gezellig, met humor.

  • Lichamelijke oefeningen met spel computer ( Wii)

  • Praktisch: bankieren, verzekeren,  

 Wat gaan we doen?

Wij organiseren maandelijkse

LvE groepsbijeenkomsten en daarnaast thema-gerichte werkgroepen.

Hoe zien de thema-gerichte werkgroepen er uit?

Bij elk gebruik van ‘nieuwe technieken’ zal er ook geleerd moeten worden wat je er mee kan doen in de praktijk. Daarom zetten we werkgroepjes op van mensen die samen iets concreets willen gaan leren en maken op digitaal gebied. 

De werkgroepjes worden genoemd naar het thema dat zij hebben gekozen. Op dit ogenblik is er al één gestart: foto’s (en films) digitaliseren en ordenen gericht op de historie van de mijnen uit de streek. Deze heet de ‘Mijn foto’s’. Geïnteresseerden uit de LvE groepsbijeenkomsten kunnen doorlopend zich daar bij aansluiten.

De werkgroepen kunnen beslissen zelf iets te gaan maken op grond van wat ze hebben geleerd. Wij zorgen dat er deskundige hulp komt zodat er dan ook ‘echt’ iets wordt gemaakt.

Een voorbeeld: in 2015 hopen we dat de reeds gestarte werkgroep presentaties gaat maken van de historie van de Mijnen die kunnen worden getoond aan de burgers van Kerkrade e.o.

Hoe zien de maandelijkse LvE groepsbijeenkomsten er uit?

Iets laten zien

We geven de gelegenheid aan de bovengenoemde werkgroepjes om te laten zien waar ze zijn met de door hen gekozen onderwerpen, zoals de historie van de mijnen. Zij rapporteren tevens wat ze nog meer willen gaan leren en maken en wat daar voor nodig is. Anderen uit de groepsbijeenkomst kunnen zich aansluiten bij de themagerichte werkgroepjes.

We laten de groep ook dingen zien uit de digitale wereld waar van wij menen dat ze relevant zijn voor de groep. ‘Wat is een website en kunnen we er zelf een krijgen? Hoe ziet de ‘spel-wereld’ er uit en wat kunnen wij daar aan hebben? etcetera.’

We geven ook voorbeelden van wat we in de toekomst aan leuke en nuttige ‘digitale’ toepassingen samen zouden kunnen gaan maken voor ons zelf. Een voorbeeld: kinderen zijn al zeer actief met zelf omgevingen te bouwen in spellen als ‘Mindcraft’. Er zijn echter ook mooie mogelijkheden voor volwassenen. We zullen u daar voorbeelden van geven (waaronder het stadion van Roda JC, nagebouwd op internet waar je in ‘rond kunt lopen’).

Hierbij kunnen we ook kennismaken met de mogelijkheden van ‘serieuze (computer) spellen’ (games), door dat te demonstreren aan de hand van bestaande spellen en simulaties. De nadruk zal liggen op spellen waarbij men samen iets moet doen, sociale contacten legt en ook meteen iets kan leren. We zullen stimuleren dat de spellen (ook) gebruikt gaan worden om de banden met (potentiele) vrienden te verstevigen. Samen met de deelnemers zullen we ook nagaan hoe we kunnen voorkomen dat spellen isolatie juist bevorderen. Voorbeeld van een spel dat zowel dit voor- als ook dit nadeel kan hebben: WordFeud (scrabbelen op afstand via mobiel en tablets).