PIETERSHOF VERHUIST

Helaas werd met het verstrijken van de tijd steeds meer duidelijk dat het wijkpunt Pietershof niet meer zou kunnen blijven voortbestaan. Uiteraard ontstond er een heuse schokgolf onder alle instanties/mensen die gebruik maken van Pietershof. Er werd zelfs een aktiegroep in het leven geroepen "Behoud in Jodsnaam Pietershof Chevremont". Tijdens het inzamelen van de vele handtekeningen kwam er plotseling het bericht dat voortgang kon plaatsvinden in P3 aan de Pieterstraat 3 te Chevremont. ( voormalige Protestantse kerk ). Overname van het huidige wijkgebouw Pietershof beheerd/eigendom van Radar is te duur waardoor de Gemeente heeft besloten het P3 gebouw middels verbouwing geschikt te maken voor alle groepen die hier gebruik van gaan maken. 

Wanneer de ruimtes geschikt zijn voor gebruik zullen wij dat hier laten weten...….

Wordt vervolgd.