VOORTGANG LEUK VOOR ELKAAR

Het is alweer enkele maanden geleden ( 01-01-2018 ) dat het project "Leuk voor Elkaar" gefinancierd door Provincie en Gemeente Kerkrade ten einde liep.

De deelnemers van dat moment waren allen niet voornemens om te stoppen en naar huis te worden gestuurd. De hoofden werden bij elkaar gestoken en diverse instanties en Gemeente Kerkrade betrokken bij een evt doorstart. Ook de politiek werd door de ouderen op de hoogte gesteld van de aankomende ontwikkelingen. Dit resulteerde in een versnelde gezamenlijke aanpak waardoor er nu achter de schermen hard wordt gewerkt aan een vervolg. VayaV had nog financiële middelen om het project tot 01 maart te begeleiden. Zzp'r Ans en de vrijwilligers Jos, Sven, en Harrie waren bereid om onder de juiste condities het project verder te begeleiden, restte alleen nog de financiële middelen om e.e.a. gestalte te kunnen geven. VayaV was bereid om de noodzakelijke materialen die tijdens het project waren aangeschaft beschikbaar te stellen waardoor een behoorlijke kostenpost geschrapt kon worden, waarvoor onze hartelijke dank. Inmiddels is Impuls met de Gemeente in overleg om het financiële plaatje "rond" te krijgen. Wij schrijven op dit moment 19 maart 2018

Wordt vervolgd.........

10-mei 2018

Na heel wat overleg is er nu duidelijkheid....

Het project Leuk voor Elkaar kan blijven voortbestaan.

Er wordt van de deelnemers een bijdrage van 9,60 euro p.mnd gevraagd excl koffie/thee ( deze zal rond 0,80ct gaan kosten ). Voor de minder draagkrachtigen zal er met ondersteuning van Impuls gekeken worden naar een passende oplossing. Mariska Vreuls had de taak op zich genomen om de nieuwe beleidslijnen in iedere groep uit te leggen. Deze werden in eerste instantie onder luid gemopper ontvangen. Om de deelnemers de tijd te geven e.e.a. te bespreken en rustig tot zich te nemen is besloten per 1 juni de nieuwe voortgang in te laten gaan. Concreet betalen de deelnemers 10 maanden per jaar 9,60 p.mnd euro excl genoten koffie/thee. De maanden juli en augustus betaald men niet omdat deze als vakantiemaanden worden beschouwd.

Dhr.Harrie Vroomen zal als vrijwilliger/tussenpersoon voor de groepen gaan fungeren om er zorg voor te dragen dat de communicatie tussen de organisaties en deelnemers op een goede wijze in de toekomst gewaarborgd gaat blijven.

Wij spreken de hoop uit dat alle deelnemers zich in de nieuwe "regels" kunnen vinden zodat wij op de ingeslagen weg de gezelligheid alsmede de leergierigheid kunnen blijven ondersteunen.

Iedereen betrokken bij het project hartelijk dank voor de inzet

Laten wij er samen zoals vanouds een leuke leerzame tijd van maken...